ЗАГРУЗИТЕ ВApp StoreApp StoreECOДОСТУПНО ВGoogle PlayGoogle Play
Nie ma nic w twoim koszyku
Użyj ikony gwiazdki na karcie produktu, aby dodać ją do koszyka
Przejdź do katalogu
Polska
Atlantis-Pak
Kupując rozwiązania opakowaniowe Atlantis-Pak, nie tylko czerpiesz korzyści z naszych opakowań, ale także przyczyniasz się do ochrony środowiska
Cele polityki środowiskowej
Aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Kontrolować, rozwijać i ulepszać wskaźniki środowiskowe w oparciu o system eko zarządzania
Woda
1. 19 razy mniejsze zużycie słodkiej wody na tonę naszych produktów
2. Usuwamy 9 m3 ścieków mniej przy produkcji 1 tony produktu końcowego
Powietrze
0 emisji - w produkcji nie są używane żadne toksyczne chemikalia
Ziemia
1. Nasze opakowania w 100% przyjazne dla środowiska w pełni nadają się do recyklingu
2. Przedłużając trzykrotnie okres przechowywania produktów w naszych osłonkach mniej zanieczyszczasz planetę
3. Codziennie oszczędzamy 11 drzew przed wycinką
4. Zmniejszamy ilość odpadów o 5 ton dziennie produkując cieńsze folie
Gospodarka
Przechodząc na nasze folie zmniejsza nawet o 40% koszt podatku ekologicznego